Rodzinny Ogród Działkowy "Morena" Gdańsk

  Dokumenty do  pobrania

*Deklaracja członkowska PZD
*Wniosek o zatwierdzenie przeniesienia praw do działki
*Umowa przeniesienia prawa do działki
*Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy
*Oświadczenie o wstąpieniu w prawa do działki po zmarłym współmałżonku (druk jedynie dla współmałżonka zmarłego działkowca)